Eğitim EA1. Stata ile Etki Analizi: RA ve IPW Tahmincileri

  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat

Eğitim Programı


Gün 1
Etki Analizi Kavramı, Ex-Ante ve Ex-Post Değerlendirme
Prospektif (İleriye Dönük) ve Retrospektif (Geriye Dönük) Değerlendirme
Bağımlı ve Bağımsız (2 Grup) t testi Uygulamaları (Stata)
Gözlemsel Veriler İçin Müdahale Etkilerinin Tahmini
Regresyon Uyarlanma (RA) Tahmincisi
RA Uygulaması (Stata)

 

Gün 2
Ters olasılık ağırlıkları (IPW) Tahmincisi
IPW Stata Uygulaması
İkili Dirençli Tahminciler
Ters Olasılık Ağırlıklandırılmış Regresyon Uyarlaması (IPWRA) Tahmincisi Uygulaması (Stata)
IPWRA Stata Uygulaması
Dengenin Kontrol Edilmesi (Stata)

 

  30-31 Mart 2024

 

11-12 Mayıs 2024

 

 

25-26 Mayıs 2024

 

22-23 Haziran 2024

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2023 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login